Ere-leden

Gepubliceerd op 9 februari 2016 om 10:54

Dinsdag, de laatste dag van de carnaval, zijn er twee leden gehuldigd.

Ereleden.

We hebben bij de laatste avond van een geweldige carnaval stil gestaan bij enkele leden die veel voor onze club hebben betekend en nog betekenen.

Enkele leden hebben we  benoemd tot erelid van Cv de Vliegenmeppers.

Piet en Gerda van der Aa. Deze zijn 32 jaar lid van Cv de Vliegenmeppers en Piet was vorst in 1987en is 21 jaar voorzitter geweest.

Jan en Rianne van Doren. Deze zijn 21 jaar lid van Cv de Vliegenmeppers en Jan was vorst in 1994 en is 10 jaar adjudant en 4 jaar voorzitter geweest.

Wij willen deze clubiconen van harte feliciteren met het ere lidmaatschap. Ze hebben het dik verdient.

Namens Cv de Vliegenmeppers.